Code of conduct

1)
Lex Legio MC Netherlands, is een Law Enforcement MC, gestructureerd als een traditionele MC, onderhevig aan gestelde MC regels.

2)
Lidmaatschap is voorbehouden aan zij die met opsporing van strafbare feiten belast zijn, conform artikel 141 Wetboek van Strafvordering.

3)
Als Law Enforcement MC members, gedragen we ons volgens dezelfde normen en waarden, als die van ieder ander wetsdienaar. Daarbij geldt als erecode voor ons: Loyaliteit, Eer & Respect.

4)
Wij zijn geen 1% club en onderhouden als Law Enforcement MC ook geen contacten met 1% clubs.

5)
Wij claimen geen gebied. We dragen een bottom rocker, enkel en alleen om aan te duiden uit welk land we afkomstig zijn. Dit omdat Lex Legio MC een Europese club is met verschillende chapters in Europa.

6)
Ondanks dat we andere motorclubs respecteren, bestaan we volledig voor onszelf en verwachten we van andere motorclubs het respect, om ons eigen weg hierin te gaan.

7)
Lidmaatschap van Lex Legio MC, wordt verdiend. Net als bij ieder ander MC, zijn Lex Legio MC colors, niet te koop. Alle leden dienen een periode als prospect te doorlopen. De duur van die periode wordt bepaald aan de hand van inzet en toewijding naar de club toe

COALITIE
Lex Legio MC is als club, officieel lid van de Europese LEMC coalitie, welke geformeerd is in 2011 en bestaat uit vooraanstaande Law Enforcement Motorcycle Clubs in Europa.

1)
Lex Legio MC Netherlands, is a Law Enforcement Motorcycle Club structured as a traditional MC, subject to prescribed MC rules.

2)
Membership is restricted to those who are responsible for investigating criminal offenses, in accordance with article 141 of the Code of Law regarding Criminal Procedure.

3)
Being Law Enforcement MC members, we behave according to the same values as those of any other law enforcement officer outside a motorcycle club. A very important honor code for us is Loyalty, Honor & Respect.

4) We are not a 1% club and as a Law Enforcement MC do not maintain contacts with 1% clubs.

5) We do not claim a territory. We wear a bottom rocker, merely to indicate what country we're from. This is due to Lex Legio MC being a European club with several chapters within Europe.

6)
Although we respect other motorcycle clubs, we exist entirely for ourselves and we expect other motorcycle clubs to respect us for that.

7)
Membership within Lex Legio MC is earned. As with any other MC, Lex Legio colors are not for sale. All members must prospect for a period of time. The length of that period is determined by commitment and dedication to the club.

COALITION
Lex Legio MC is an original member club of the European LEMC coalition, formed in 2011. Its membership consists of leading Law Enforcement Motorcycle Clubs from around Europe.

Guestbook

Welcome to our guestbook

No Posts

Post new message

Feel free to drop us a line

Thanks for your post, it wil be reviewed!

Merchandise

Here you will find our assortment of club-merchandise.

To make a purchase the easiest way is via the contact form on our site. Make sure you fill out your contact details on the contact form as well as a brief summary of your desired products. Once recieved we will contact you to complete the order and give you the payment information.

Hint: add your phone number in the message field so we can contact you quicker!

Hoodie Lex Legio MC (€ 129.00)

Black full kevlar fleece hoodie "Lex Legio MC" printed on both sleeves. Only for Lex Legio MC members.

Contact

Feel free to contact us with questions regarding the club, please use the form below.

Thanks for your mesage, we will contact you asap!